I den forgangne uge  offentliggjorde Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København ikke længere ville gøre brug af Ryan Air på deres rejser. Dette begrundet i, at Ryan Air ikke ville indgå overenskomst med deres ansatte.
SOM grundholdning er dette en fantastisk udmelding. Og jeg burde nok sidde og klappe i mine hænder. Det gør jeg dog ikke. Hvorfor? Jo det skal jeg nok uddybe.

I Danmark er er tradition for, at er du et ordentlig firma, har du selvfølgelig indgået overenskomst med dine ansatte. Vi husker vel alle tilbage til Vejlegården hvor der var ild - bogstaveligt - i mange sjæle. Den sag satte sindene i kog. Og dette fordi, det er en del af danskheden at behandle sine medmennesker og ikke mindst ansatte ordentligt. Det gør man bla ved at give ordnede ansættelsesforhold.

Ikke mere om Vejlegården.Tilbage til Frank jensen. Som overborgmester skal han selvfølgelig sørge for, at støtte op om, at alle blive behandlet rimeligt, ordentligt og værdsat for det job man udfører. Han er tillige socialdemokrat, så også her passer det godt i tråd med Den danske model.

Alt burde derfor være fryd og gammen? Hvorfor er der mon så tvivl at læse mellem mine linier?

Det er der af en såre simpel grund. Kommunerne landet over, har ansat flere faggrupper som KL (Kommunernes Landsforening) hårdnakket nægter at indgå overenskomst med. Jeg har kendskab til i hvert fald to grupper, nemlig familieplejerne og støttekontaktpersoner til forældre til anbragte børn. Det man kan sige de to grupper har til fælles er, at begge arbejder for og med landets svageste del af samfundet. To grupper som begge derfor bliver kastet rundt i manegen efter sagsbehandlernes forgodt befindende. Det kan man, fordi de rent beset ingen rettigheder har. Dem får man kun, ved indgåelse af en overenskomst, syntes jeg at kunne konkludere.

Jeg sad i torsdags med en støttekontaktperson. Hun fortalte hvordan hun sendte fakturaer til de kommuner, der havde ansat hende. Var hun heldig, fik hun hendes løn betalt. Men kun hvis hun var heldig - selvom der både forelå ansættelseskontrakt og aftaler om, hvordan og hvorledes ansættelsesforholdene var.
Hun havde ingen pensionsordning. Ingen der betalte for al den tid hun frivilligt ligger i sagerne hun arbejder med. Forvaltningerne forventer i en stor del af sagerne at der ligges mange timer her, da det bevillige antal timer på ingen måder står mål med de faktiske opgaver.
Hun fortalte, at frustrationerne over ikke at blive anset som en der havde krav på sin løn, kunne give hende grå hår. Jeg forstår hende SÅ godt.
Hun havde stået i situationer, hvor hun med gru havde måtte stoppe med at hjælpe dybt afhængige borgere. Fordi hun bare ikke fik sin løn. Kørseludgifterne kunne hun på ingen måder finde penge til, da de ikke heller blev dækket. Trods aftaler herom.
Hun har ingen fagforbund der kan tage sig af hendes problemer med, at få sin løn osv. Hun er jo "bare" en støttekontaktperson. Hvis du som almindelige lønmodtager ikke fik din løn, hvad ville du så gøre? Tror ikke mange kan forestille sig, at ude 20-30 timers job om måneden, for at måtte tigge og bede om, at få lønnen udbetalt. Og ofte affinde dig med at du ikke får den. Eller først et halvt år efter. Det kan støttekontaktpersoner, for det er deres hverdag. Uhyggeligt - men sandt.

Den anden gruppe, familieplejerne, er i en ligeså frustrerende situation. Her har de dog et forbund (Socialpædagogisk Landsforbund, SL) som kan forsøge kæmpe deres kamp, men de kan på ingen måder komme igennem hos KL. Man kan som bekendt trække en hest til truget, men ikke tvinge den til at drikke. Sådan har Sl det med KL. KL har det længste strå, og ønsker på ingen måder at indgå i en forhandling om overenkomst. Og de slipper, da ingen ministre kan se en ide i at gribe ind. Der er ingen som har gjort sig ulejligheden at tænke på de konsekvenser det kan få, for børnene.

Nu sidder du nok og tænker ; De der plejere, de scorer jo kassen i forvejen, så hvorfor har de behov for overenskomst? Dertil kan jeg svare, at de har i allerhøjeste grad brug for ordnede forhold. Sådan at de kan koncentrere sig om barnet og dets behov, fremfor at kæmpe med deres respektive forvaltninger, om ting der for andre er en selvfølge.

For lige at standse dig som sidder og tænker kr og øre, så har denne skrivelse intet med aflønning at gøre. For det kan der skrives tykke bøger om, så det lader jeg være til en anden gang.

At arbejde uden overenskomst er noget man ikke kan forestille sig, hvad betyder. Ordnede forhold er forlængst blevet indgroet i danskerne og derfor er det uforståeligt og uvirkeligt, de vilkår som plejerne kan fortælle om. Faktisk så uvirkelige, at plejerne kan komme til at fremstå som lyvagtige.
Og hvad er det så der er så vanvittigt? Jo det skal jeg forsøge indvie dig i. På med fantasihatten:
Du tænker ferie, og derefter selvfølgelig feriepenge. Jeg siger, Nej, ikke en mulighed. Langt de fleste familieplejere holder (selvfølgelig) ferie med deres plejebarn. Man har altså groft sagt sit "arbejde" med på ferie. DET kan man ikke jf dansk ferielovgivning, så derfor vinker familieplejerne hvert år farvel til deres optjente feriepenge. Og hvor forsvinder de så hen, de kære penge? De smutter oftest i kommunernes egne feriefonde, som dækker udgifter og indkøb af de sommerhuse, som deres ansatte kan leje billigt. Denne gruppe hører plejerne ikke til, da de er ansat på en kontrakt og får udbetalt deres løn i vederlag. Og derved ikke som almindelig lønmodtagere. Kan jeg være grov at sige, at fordi plejerne ikke smider deres plejebarn ud for at holde ferie, ja så får kommunes resterende ansatte nogle gode billige ferieboliger.
Igen det her er IKKE en snak om økonomien, kun om hvad det betyder ikke at have en overenkomst. De her feriepenge ved jeg, mange familieplejere ville ønske tilfaldt det cpr nr som har optjent dem. Ikke for at de kunne puges, men for at de penge kunne være det der skulle til, for at kunne forsøde plejebarnet ferie. Evt kunne det være til at tage en veninde med på sommerferie til udlandet, eller til at betale en hjælper for, at tage med på familiens ferie, så plejeforældrene havde mulighed for, en aftens tid, at gå ud at spise alene som mor og far. Ikke for at ekskludere barnet, men for at kunne inkludere helt og holdent - også der hvor det kan være behov for en ekstra hånd, sådan som ferie ofte kræver, da sådan en periode er uden den strikse struktur som ellers i hverdagen.

Familieplejerne har ikke nogen pensionsopsparing - med mindre de selv opretter en. Man skal selv indbetale hele beløbet, da arbejdsgiver indbetalingen i andre ansættelsesforhold, er indgået ved overenskomstforhandlingen. Man tager som lønmodtager det for givet. Det er det ikke. Altså hvis du er plejer eller støtteperson. I grove træk betyder det, at de der tager sig af de svage i deres arbejdsliv, må håbe, at nogen vil tage sig af dem når de skal på pension, da arbejdsgiver (kommunerne) ikke yder et bidrag.

Sygedagpenge? Er du plejer, må og kan du spørge, hvad det er for en fisk. Man har nemlig ikke automatisk ret til at blive syg. Der er mange eksempler på, at familieplejere er præsenteret for, at børnene - uanset hvor længe de har været anbragt hos den enkelte familie - ville blive fjernet og anbragt hos ny familie, hvis plejeren skulle operere, eller blev ramt af kræft. Fjernet til en anden famiie, så fremt plejeren ikke selv fandt ud af, hvordan det hele skulle hænge sammen under sygdomsperioden. Argumentet er i disse sager, at man ikke opfylder kriteriet for at være en rigtig familie, hvis man bliver syg. Et argument som nok ikke holdt i ret mange andre sammenhænge, men her gør det. Kommunerne bestemmer at sådan er det.
Rent juridisk er plejerne omfattet af lovgivningen både hvad angår sygdom og ferie. Men da der ingen overenskomst er på området, så er det kommunerne selv, der groft sagt vælger og bestemmer hvordan loven tolkes. Det sker ofte ikke til plejernes side.

Er der ingen overenskomst er mellem arbejdsgiver/tager, giver anledning til en ulige magtfordeling. Anser man hinanden som ligeværdige samarbejdspartnere kan det gå. Stadig dog med risiko for problemer ved evt uenighed.
Anser man ikke samarbejdet som ligeværdigt, men som en magtfordeling, hvor man nægter indgå aftaler om helt basale elementer, som der ellers er i ethvert arbejdsgiver/arbejderforhold, ja så er det den lille, der vil og må tabe.

De her to faggrupper uden overenskomst, tager sig - som tidligere skrevet- af de borgerne der er allermest udsatte i vores samfund. Anbragte børn, og deres forældre. Er det rimeligt, at KL til stadighed kan nægte at ville indgå overenkomst - eller det der bare ligner dette? Det mener jeg ikke, for risikoen for, at nogen som er uskyldige i deres egen situation, kan komme yderste vanskeligheder og i klemme. Kræver disse faggrupper deres ret, har kommunerne det stærkeste våben, nemlig magten til, at bestemme hvad der skal ske med borgerne som er i plejerens eller støttepersonens varetægt - hvis man kan kalde det for det.

Jeg sidder med en undren langt inde i sjælen. Hvordan kan en socialdemokratisk overborgmester tillade sig, at gøre sig til dommers over, hvordan Ryan Air behandler sine ansatte, når hans egen forvaltningen ikke er en tødel bedre? Hvordan kan man tillade sig som medlem af hovedbestyrelsen af KL, at være kritisk over andres måder at behandle deres ansatte, når selvsamme bestyrelse 100 % bestemmer alt på området via vejledninger til landets kommuner på, hvordan de bedst muligt sparer penge ved at gøre hint eller dat i ansættelsesforholdene for plejerne? Og kan man overhovedet det? Min holdning er klar. Jeg håber ingen af jer der stadig hænger på er i tvivl hvad den går på. Moral er godt. Dobbeltmoral er som bekendt dobbelt så godt.

God pinse til jer alle derude. Nu vil jeg læne mig tilbage og afvente at min telefon ringer fra en der virkelig kan se, at der er et behov for, at der gøres noget, så anbragte børn og deres forældre kan komme ud den risikozone de pt er i, pga KLs manglende "lyst" til at indgå overenskomst med deres egne ansatte. Hvis plejerne (og støttekontaktpersonerne) nu engang er det?!

 

Læst 2596 gange Senest ændret lørdag, 23 maj 2015 20:43
Bedøm denne artikel
(5 bedømmelser)

HANDICAPPORTAL.DK

HANDICAPBARN.DK

HANDICAPFORHOLD.DK

FERIE-FRITID

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst