I de sidste fire år, 1 432 børn i Sverige beskrevet som forgiftet af narkotika klassificeret psykostimulerende (Ritalin, Concerta) i samtale med Giftinformationscentralen (GIC).Dette vedrører ikke den nationale Board, som med sine nye retningslinjer for behandling vil sikre, at endnu flere børn går samme skæbne i løbet af 2015.

Nogle gange skal du tvinger udtrykket "kriminel uagtsomhed" anvendes. Hvilket i bestyrelsens handlinger i forhold til alle de børn, der er blevet anmeldt, at forgiftet af narkotika klassificeret psykostimulerende i de sidste par år.

Det har bevidst fravalgt, vendte det blinde øje, at de forgiftede børnene i deres undersøgelse af de skadelige virkninger af ADHD-lægemidler. Du tør ikke kigge i den retning. Der var et telefonopkald til at kontrollere de oplysninger, efterfulgt af en beslutning om at dette truede de foreslåede retningslinjer, og derfor ville være udelukket fra enhver form for undersøgelse.

Derfor kan vi ingen steder i National Board of psykiatriske eksperters viden om retorik "(undersøgelse) læst noget om 1432 børn. Vi kan ikke læse antallet af børn i 2014 til GIC beskrevet som forgiftet af narkotika klassificeret psykostimulerende, var på sit højeste niveau nogensinde - 389 børn.

10 år siden, fire fængselsbetjente sin kaffe snøret med narkotika klassificeres psykostimulerende i et fængsel. En af dem følte så slemt, at han gik ind hospitalet. Det var en legitim medieopmærksomhed, fagforeningen kaldte det "en forfærdelig krænkelse," personalet fik "støtte og bistand", er det dannede en krise gruppe, administrationen fængsel ville underrette politiet handling.

Når 389 børn under et år - ti år senere - beskrevet som forgiftet af de samme typer af narkotika dække over National Board oplysninger. Og repræsentanter for medierne i løbet af tidsperioden bliver så hjernevasket af den vildledende budskab, at "medicin" som Ritalin og Concerta, for børn mærket som ADHD, er, at "insulin for diabetes,", som du ikke forstår, hvad det handler om.

Ikke engang det faktum, at 123 af disse børn (i alderen 10-19) er klassificeret som tilfælde af "selvmordsforsøg eller overdosering af andre selvdestruktiv formål" - hvor mange af dem gik med ambulance til skadestuen - har været ansvarlige myndigheder, eller "vagthund" medier at reagere.

"Og vi af MMK spekulerer på, hvor alle dem, der vil stå op for børns rettigheder gået." slutter Den internationale vejleder i psykiatri for Menneskerettigheder deres nylig udsendte pressemeddelelse.

Bør du tage antidepressiva, hvis de vidste, at de drastisk øger risikoen for kræft?
Ville de give deres børn ADHD-medicin, hvis de vidste, at de øger et barns risiko for at få kræft?
Vil du give ældre beroligende eller hypnotiske, hvis du vidste, at de øger risikoen for at forårsage kræft med 70%?

Nej, ville svaret være på disse spørgsmål. Men hvorfor fortsætte, når folk tager psykofarmaka - selv om de ikke hjælpe, og selv om mange af dem forårsage kræft - og trods det faktum, at de reducerer ens liv med et gennemsnit på 20 år.

Svaret på dette spørgsmål er, at psykiatri og medicinalfirmaerne har tilbageholdt oplysningerne i et år.

Folk tager psykofarmaka i håb om at få bedre, og selv om de kan være bekymrede for bivirkninger, de tager dem ofte alligevel, især når psykiater eller læge, hævder, at bivirkningerne ikke er noget at bekymre sig om. Det er en forfærdelig løgn, især de bivirkninger, der opstår først efter flere år. De er naturligvis ikke rapporteret i undersøgelserne fører til godkendelse af lægemidlet. Langsigtede bivirkninger er normalt ikke kendt indtil patentet udløb, når medicinalvirksomheder ikke længere kan tjene store penge på deres medicin.

Det er en del af godkendelsesprocessen for lægemidler, skal de først testes på dyr, som regel rotter og mus, hvor man observerer, om midlerne kan være kræftfremkaldende. Selv hvis et lægemiddel viser sig at være kræftfremkaldende i rotter eller mus, er det selvfølgelig ikke er 100 procent sikker på, at det også vil gælde for mennesker. Men generelt kan man sige, men, og dette ifølge WHO, hvis et lægemiddel er kræftfremkaldende hos rotter eller mus, så der er en betydelig risiko for, at det samme gælder for mennesker.

Betyder det så, at de lægemidler, der har vist sig at være kræftfremkaldende i forsøgsdyr ikke kommer ud på markedet? Nej nødvendigvis. Kræftfremkaldende er desværre ganske almindelig bivirkning af psykofarmaka, og det er derfor ikke noget at tage større hensyn. Her er nogle data fra den amerikanske Drug Administration Food and Drug Administration (FDA):

  • 63,6% af alle antidepressiva (lykkepiller) er kræftfremkaldende, især mirtazapin, sertralin, Lustral, paroxetin (Seroxat, Paxil), citalopram (Cipramil, Celexa), og escitalopram (Cipralex, Lexapro), duloxetin (Cymbalta) og bupropion.
  • 90% af den antipsykotiske medicin er forbundet med carcinogenicitet.
  • 70% af benzodiazepiner (for angst og søvnløshed) er knyttet til kræftfremkaldende egenskaber, især clonazepam (Rivotril), zolpidem, zaleplon, diazepam (Valium), eszopiclon, oxazepam og midazolam.
  • 25% af amfetaminer / stimulanser (ADHD medicin) er forbundet med kræftfremkaldende egenskaber, især methylphenidat (Ritalin).
  • 85,7% af stemningen (for bipolar lidelse og epilepsi) er forbundet med kræftfremkaldende potentiale.

En million mennesker i Sverige tager psykofarmaka af nogen art, det er dog ikke lykkedes HandicapPortal.dk at få konkrete tal på hvormange mennesker i Danmark der tager psykofarmaka af nogen art.

Hvad hvis læger og psykiatere blev forpligtet til at informere patienterne om kræftrisikoen fra psykofarmaka, før de er ordineret, så patienterne fik mulighed for at sige nej til sundhedssystemet autoritet, og i stedet søge alternative ruter.

Psykiatriske stoffer er, og vil fortsat være toksiner, der kan forstyrre kroppens sarte biokemiske balance i en ødelæggende måde.

Et sidste spørgsmål: Sandsynligvis ikke har tid alle til at opdage, at de har kræft, en ting er at dø af kræft fremkaldt af psykofarmaka, men ville overhovedet tage psykofarmaka, hvis de vidste, at de ville forkorte sit liv ved omkring 20 år og resten påvirke ens livskvalitet markant forøgede vægt, øget ubehag, nedsat sexlyst og mange andre bivirkninger?

Til dette kan man tilføje, at psykofarmaka, især antidepressiva, dræber 539 000 mennesker om året, ifølge professor Peter Götzche, direktør for Nordisk Cochrane Instituttet i København.

Og så kan man spørge, hvad vi skal have til psykiatrien.

Källor: http://anp.sagepub.com/content/49/8/686 http://www.madinamerica.com/2015/05/psych-meds-put-49-million-americans-at-risk-for-cancer/http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/psykiatriska-droger-doedar-539-000-maenniskor-aarligen-1181515

Kilde: Mynewsdisk

fredag, 06 april 2012 08:19

235 borgere koster 700 mio.

Børn, unge og voksne med en kombination af sociale vanskeligheder, sindslidelser og andre handicap er et dyrt bekendtskab for kommunerne, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag. 235 borgere koster typisk samfundet mellem 2 og 4 mio. kr. om året hver, hvilket svarer til ca. 700 mio. kr. Enkelte er billigere, mens andre koster skatteyderne helt op til 8,5 mio. kr. om året.

 

Det viser en ny undersøgelse fra Socialministeriet, der har kortlagt omfanget af særlige foranstaltninger for borgere, der ikke kan indpasses i de eksisterende institutioner. Undersøgelsen sker på baggrund af, at Morgenavisen Jyllands-Posten tidligere på året kunne fortælle om en enkelt sindslidende og voldelig person, der kostede Kalundborg Kommune 7,3 mio. kr. om året at passe.

 

Undersøgelsen viser, at der både er penge at spare samt bedre behandling, hvis disse borgere samles i større enheder med fire-fem personer. "Vi skal væk fra enkeltmandsprojekter, der minder for meget om opbevaring og samtidig er alt for dyre. Her er meget at hente, både når det gælder økonomi og bedre kvalitet," siger socialminister Benedikte Kiær (K).

 

Læs mere og deltag i debatten her >>

Kilde: Nyt om ADHD40, 2010

Udgivet i Nyheder generelt
torsdag, 04 juli 2013 16:31

Hallo hvad har du? om ADHD

7 film om unge med ADHD, der fortæller om deres liv med ADHD uden indblanding af eksperter.

Siden er primært henvendt til psykologer, socialrådgivere, lægere og forældre. Filmene er samlet til glæde for voksne der beskæftiger sig med unge og ADHD.

Læs mere på http://nyhedsfilm.dk/Janssen-cilag/adhd_unge_01102010/mini_universe_12102010/index.html

ADHD er en ikke-diskriminerende lidelse, som findes hos mennesker på alle alderstrin, uanset køn, intelligens, religiøs overbevisning og social baggrund.

ADHD Awareness Week er en non-profit kampagne*,der arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD samt deres familier. I 2012 fejrer man 5-års jubilæum!

Set i lyset af den viden og fakta, der efterhånden findes på området, burde anerkendelsen af lidelsen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) for længst have fundet sit leje.

Næsten alle medicinske-, psykologiske- og uddannelsesmæssige organisationer i USA har for længst konkluderet, at ADHD er en reel lidelse og at børn og voksne med ADHD kan få gavn af den rette støtte og behandling.

Ved du, hvad den rette indsats og behandling er? Er du opdateret med, hvilken hjælp der er tilgængelig? Meget har ændret sig de sidste 20 år – ja, selv bare inden for de seneste 6 år.

Gå på opdagelse på hjemmesiden og få mere viden om, hvad ADHD er, og hvilken indflydelse det kan have på de mennesker, der er berørt.

Websiden støtter op om den globale ADHD Awareness Week-kampagne ”The Many Faces of ADHD!” og arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD samt deres pårørende.

Der er mange gode artikler på adhdawareness.dk/ omrking ADHD og om kendte personer med ADHD, artikel om at være forældre til børn med ADHD mm.

Læs også mere på adhd-awareness-week.blogspot.dk/ som indeholder flere gode artikler om ADHD

ADHD-foreningen har modtaget en donation fra TrygFonden på godt seks mio. kr., som gør det muligt at effektmåle på foreningens forældretræningsprogram for forældre til børn med ADHD på 3-9 år. Når effektmålingen er foretaget vil man vide, om forældretræningsprogrammet reelt virker.

Forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos er udviklet af ADHD-foreningen i 2010 og pilottestet i 2011. Programmet består af et kursusforløb, hvor forældre til børn med ADHD på 3-9 år mødes en gang om ugen i 12 uger under ledelse af to frivillige forældretrænere. Resultaterne fra pilotprojektet dokumenterer, at programmet kan gennemføres i praksis, og at de forældre, der har deltaget, er tilfredse med programmet. De oplever, at de får bedre forældrekompetencer, en nemmere hverdag, færre konflikter samt gladere børn. På den baggrund har ADHD-foreningen fået støtte af TrygFonden til at foretage en solid effekt-evaluering af programmet i et samarbejde med SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

”Det er godt nyt for børn med ADHD, at foreningens udvikling af forældretræning står på skuldrene af den mest solide viden på området, samtidig med, at der bliver brugt en forskningsbaseret evalueringsmetode. TrygFonden er derfor rigtig glad for at kunne støtte dette nytænkende projekt – også fordi det kan blive et forbillede for kvalitetsudvikling inden for den frivillige indsats i Danmark,” siger Merete Konnerup, områdechef for trivsel i TrygFonden.

Effektmålingen gennemføres som et såkaldt randomiseret, kontrolleret forsøg, der er én af de absolut mest solide og dermed troværdige måder at undersøge effekt på. Ca. 140 forældre udfylder et spørgeskema om deres familieliv og barnets adfærd og trivsel. Baseret på en lodtrækning fordeles de herefter i to grupper. Den ene gruppe gennemfører kurset, mens den anden gruppe venter på anden runde af kurset. Undervejs måles der jævnligt hos begge grupper. Den reelle effekt af kurset kan måles, når kursusdeltagernes svar efterfølgende sammenlignes med svar fra forældrene i den gruppe, der ikke er startet på kurset endnu.

”Der bliver talt meget positivt om forældretræning som tidlig og forbyggende familieindsats. Men vi har stadig til gode at få forældretræning implementeret som et alment støttende tilbud. Det skyldes blandt andet, at vi ikke har kunnet identificere den rigtige form med både lave omkostninger og en veldokumenteret effekt hos den enkelte familie. Det er det, vi vil lave om på nu ved at måle effekten af vores frivilligbaserede program,” siger Camilla Louise Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen.En international Cambell oversigt støttet bl.a. af SFI Cambell i 2011 fandt kun 5 undersøgelser, der havde en kvalitet, hvor de reelt kunne fortælle noget om effekten af forældretræning på ADHDområdet. En forskningsbaseret effektmåling af Kærlighed i Kaos i Danmark vil derfor bidrage med efterspurgt og vigtig viden om virkningen af forældretræning.

ADHD-foreningen vil forankre indsatsen i foreningens lokalafdelinger rundt om i landet. Programmet ledes af frivillige forældretrænere med en professionel baggrund, som bliver efteruddannet i programmet af ADHD-foreningen. Forældrene mødes på en hverdagsaften i 2½ time, og der vil være mulighed for støtte til pasning af børnene imens. Forældrene undervises blandt andet i ADHD hos børn, anerkendelse, positiv kommunikation, konflikthåndtering og strukturering af dagligdagen.

Projektet indledes 1. marts i år og løber frem til sommeren 2015. Hvis der kan dokumenteres en positiv effekt, er det ADHD-foreningens ønske herefter at kunne forankre forældretræningen lokalt og gøre den tilgængelig for forældre til børn med ADHD på 3-9 år. Således får forældrene mulighed for på egen hånd at vælge en forebyggende indsats med dokumenteret effekt – på et tidligt tidspunkt.

Udgivet i ADHD
fredag, 06 april 2012 08:19

235 borgere koster 700 mio.

Børn, unge og voksne med en kombination af sociale vanskeligheder, sindslidelser og andre handicap er et dyrt bekendtskab for kommunerne, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag. 235 borgere koster typisk samfundet mellem 2 og 4 mio. kr. om året hver, hvilket svarer til ca. 700 mio. kr. Enkelte er billigere, mens andre koster skatteyderne helt op til 8,5 mio. kr. om året.

 

Det viser en ny undersøgelse fra Socialministeriet, der har kortlagt omfanget af særlige foranstaltninger for borgere, der ikke kan indpasses i de eksisterende institutioner. Undersøgelsen sker på baggrund af, at Morgenavisen Jyllands-Posten tidligere på året kunne fortælle om en enkelt sindslidende og voldelig person, der kostede Kalundborg Kommune 7,3 mio. kr. om året at passe.

 

Undersøgelsen viser, at der både er penge at spare samt bedre behandling, hvis disse borgere samles i større enheder med fire-fem personer. "Vi skal væk fra enkeltmandsprojekter, der minder for meget om opbevaring og samtidig er alt for dyre. Her er meget at hente, både når det gælder økonomi og bedre kvalitet," siger socialminister Benedikte Kiær (K).

 

Læs mere og deltag i debatten her >>

Kilde: Nyt om ADHD40, 2010

Udgivet i Nyheder generelt
torsdag, 04 juli 2013 16:31

Hallo hvad har du? om ADHD

7 film om unge med ADHD, der fortæller om deres liv med ADHD uden indblanding af eksperter.

Siden er primært henvendt til psykologer, socialrådgivere, lægere og forældre. Filmene er samlet til glæde for voksne der beskæftiger sig med unge og ADHD.

Læs mere på http://nyhedsfilm.dk/Janssen-cilag/adhd_unge_01102010/mini_universe_12102010/index.html

ADHD er en ikke-diskriminerende lidelse, som findes hos mennesker på alle alderstrin, uanset køn, intelligens, religiøs overbevisning og social baggrund.

ADHD Awareness Week er en non-profit kampagne*,der arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD samt deres familier. I 2012 fejrer man 5-års jubilæum!

Set i lyset af den viden og fakta, der efterhånden findes på området, burde anerkendelsen af lidelsen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) for længst have fundet sit leje.

Næsten alle medicinske-, psykologiske- og uddannelsesmæssige organisationer i USA har for længst konkluderet, at ADHD er en reel lidelse og at børn og voksne med ADHD kan få gavn af den rette støtte og behandling.

Ved du, hvad den rette indsats og behandling er? Er du opdateret med, hvilken hjælp der er tilgængelig? Meget har ændret sig de sidste 20 år – ja, selv bare inden for de seneste 6 år.

Gå på opdagelse på hjemmesiden og få mere viden om, hvad ADHD er, og hvilken indflydelse det kan have på de mennesker, der er berørt.

Websiden støtter op om den globale ADHD Awareness Week-kampagne ”The Many Faces of ADHD!” og arbejder for at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD samt deres pårørende.

Der er mange gode artikler på adhdawareness.dk/ omrking ADHD og om kendte personer med ADHD, artikel om at være forældre til børn med ADHD mm.

Læs også mere på adhd-awareness-week.blogspot.dk/ som indeholder flere gode artikler om ADHD

ADHD-foreningen har modtaget en donation fra TrygFonden på godt seks mio. kr., som gør det muligt at effektmåle på foreningens forældretræningsprogram for forældre til børn med ADHD på 3-9 år. Når effektmålingen er foretaget vil man vide, om forældretræningsprogrammet reelt virker.

Forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos er udviklet af ADHD-foreningen i 2010 og pilottestet i 2011. Programmet består af et kursusforløb, hvor forældre til børn med ADHD på 3-9 år mødes en gang om ugen i 12 uger under ledelse af to frivillige forældretrænere. Resultaterne fra pilotprojektet dokumenterer, at programmet kan gennemføres i praksis, og at de forældre, der har deltaget, er tilfredse med programmet. De oplever, at de får bedre forældrekompetencer, en nemmere hverdag, færre konflikter samt gladere børn. På den baggrund har ADHD-foreningen fået støtte af TrygFonden til at foretage en solid effekt-evaluering af programmet i et samarbejde med SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

”Det er godt nyt for børn med ADHD, at foreningens udvikling af forældretræning står på skuldrene af den mest solide viden på området, samtidig med, at der bliver brugt en forskningsbaseret evalueringsmetode. TrygFonden er derfor rigtig glad for at kunne støtte dette nytænkende projekt – også fordi det kan blive et forbillede for kvalitetsudvikling inden for den frivillige indsats i Danmark,” siger Merete Konnerup, områdechef for trivsel i TrygFonden.

Effektmålingen gennemføres som et såkaldt randomiseret, kontrolleret forsøg, der er én af de absolut mest solide og dermed troværdige måder at undersøge effekt på. Ca. 140 forældre udfylder et spørgeskema om deres familieliv og barnets adfærd og trivsel. Baseret på en lodtrækning fordeles de herefter i to grupper. Den ene gruppe gennemfører kurset, mens den anden gruppe venter på anden runde af kurset. Undervejs måles der jævnligt hos begge grupper. Den reelle effekt af kurset kan måles, når kursusdeltagernes svar efterfølgende sammenlignes med svar fra forældrene i den gruppe, der ikke er startet på kurset endnu.

”Der bliver talt meget positivt om forældretræning som tidlig og forbyggende familieindsats. Men vi har stadig til gode at få forældretræning implementeret som et alment støttende tilbud. Det skyldes blandt andet, at vi ikke har kunnet identificere den rigtige form med både lave omkostninger og en veldokumenteret effekt hos den enkelte familie. Det er det, vi vil lave om på nu ved at måle effekten af vores frivilligbaserede program,” siger Camilla Louise Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen.En international Cambell oversigt støttet bl.a. af SFI Cambell i 2011 fandt kun 5 undersøgelser, der havde en kvalitet, hvor de reelt kunne fortælle noget om effekten af forældretræning på ADHDområdet. En forskningsbaseret effektmåling af Kærlighed i Kaos i Danmark vil derfor bidrage med efterspurgt og vigtig viden om virkningen af forældretræning.

ADHD-foreningen vil forankre indsatsen i foreningens lokalafdelinger rundt om i landet. Programmet ledes af frivillige forældretrænere med en professionel baggrund, som bliver efteruddannet i programmet af ADHD-foreningen. Forældrene mødes på en hverdagsaften i 2½ time, og der vil være mulighed for støtte til pasning af børnene imens. Forældrene undervises blandt andet i ADHD hos børn, anerkendelse, positiv kommunikation, konflikthåndtering og strukturering af dagligdagen.

Projektet indledes 1. marts i år og løber frem til sommeren 2015. Hvis der kan dokumenteres en positiv effekt, er det ADHD-foreningens ønske herefter at kunne forankre forældretræningen lokalt og gøre den tilgængelig for forældre til børn med ADHD på 3-9 år. Således får forældrene mulighed for på egen hånd at vælge en forebyggende indsats med dokumenteret effekt – på et tidligt tidspunkt.

Udgivet i ADHD

HANDICAPPORTAL.DK

HANDICAPBARN.DK

HANDICAPFORHOLD.DK

FERIE-FRITID

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst