lørdag, 18 juni 2016 06:36

Er FOLKEMØDET falsk varebetegnelse?

I disse dage afholdes det der må være med falsk varebetegnelse FOLKEMØDET på Bornholm. Det foregår hvert år på Bornholm.

Idéen med at politikerne møder folket er faktisk en fantastisk idé, men når det kommer til at foregå samme sted hvert eneste år, hvor mange afskæres fra at komme, så må varebetegnelsen for mødet kunne betegnes for falsk. I stedet for burde varebetegnelsen, hvis det altid skal foregå på Bornholm være Bornholmermødet.

Seneste har Avisen.dk haft lavet en undersøgelse om hvorfra deltagerne kommer. Region Nordjylland deltager med så at sige nærmest et rundt nul, Region Syddanmark deltager kun med 0,5% af regionens indbyggere.
 

Kan man så kalde det FOLKEMØDET, når så store dele af Danmark ikke deltager i dette møde?

Hvis Avisen.dk så også havde kikket på folk med specielle behov, så også gerne vil møde politikerne med de udfordringer som i disse tider skaber hovedbrud hos mange handicappede og deres familier, så ville deltagerantallet havde vist endnu lavere deltagerrate.
 
Det får os på redaktionen til at spørge "Tør politikerne ikke møde den persongruppe, som har mange udfordringer, grundet de mange nedskæringer og forringelser, som vi ser nærmest hele tiden?" 
 
Grundet de mange nedskæringer er der mange handicappede, som ikke har råd eller kræfter til at tage afsted fra deres hjem flere dage i træk. En del har ikke mulighed for at ligge i telte som følge af deres specielle behov og handicap, men afskæres fra at deltage, da der er relativt få sengepladser at få, så disse pladser bliver hurtigt optaget eller ikke til at betale for en handicappet, der ikke får tilskud andre steder fra til at deltage, kan vi skal samfund være det bekendt, når også FOLKEMØDET bliver finansieret med tilskud fra det offentlige?
 
Der tales meget om integration af borgerne, så alle kommer med, men har man også tænkt på, at der er personer, som ikke kan klare at være afsted flere dage i træk. Dansk Erhverv har haft et arrangement under Folkemødet, hvor man diskuterede hvornår man får flere ind på arbejdsmarkedet. Guldkornene har måske været hjemme hos nogle af de handicappede, som ikke kunne tage afsted flere dage i træk og ligge på en sovepose i et telt.
 
På HandicapPortal.dk ser vi meget tit, at befolkningsgruppen med specielle behov, glemmes når der skal træffes afgørelser og diskuteres i den almene debat og arrangementer. Derfor er det eksklusion af disse borgere, når arrangeøerne ikke indtænker dette i planlægningen, som eksempel med Dansk Erhverv's temamøde om beskæftigelse/arbejdsmarked med titlen "mangel på arbejdskræft - eller ledige hænder?". Til dette temamøde, har man hverken haft tegnsprogstolk eller teleslynge, og dermed udelukker man en persongruppe med disse specielle behov.

Skubber Folkemødet politikerleden i negativ retning?

Som det er nu, hvor det kun foregår på BORNHOLM, så er det kun politikerne og hovedsagligt dem som får deres deltagelse dækket af organisationer, der deltager. Når det er det, så er det falsk varebetegnelse at kalde det FOLKEMØDET, men burde i stedet for hedde BORNHOLMERMØDET eller ORGANISATIONSMØDET.
 
Når politikerne er med på, kun at placere det såkaldte Folkemøde på Bornholm, hvor det hovedsagligt kun er organisationsfolk og politikere, som hører på hinanden, så er politikerne desværre med til at skubbe til den voksende politikerlede, hvor afstanden mellem den enkelte borger og politikerne vokser. På sigt kan dette skabe uro, når dem der ikke har mulighed, bliver holdt udenfor, hvilket ikke er godt for samfundet som helhed. Det er ikke alle som er medlem af en sygdomsprganisation eller hvor de er, men ikke har mulighed for at deltage som organisationsrepræsentant. Som vi ser i handicapdebatten, så er der mange med specielle behov, hvor de har forskellige former for handicaps, at de gerne vil deltage med deres meninger hvis det er muligt. Flere politikere efterlyser nye idéer på hvordan man løser de forskellige udfordringer som Danmark står overfor, men når organisationerne at opfange alle de nye tanker fra medlemmerne så de kan formidle disse videre til politikerne.
 
Desuden køres de små organisationer, som ikke har råd til at sende folk til Folkemødet kørt ud på et sidespor, når de ikke kan diskutere forskellige emner med de politikere, som deltager i Folkemødet.

Derfor står vi med et ubesvaret spørgsmål, hvornår vågner de ansvarlige politikere op, som bestemmer at Folkemødet kun skal være på Bornholm i stedet for at sende det rundt i Danmark - de er med til at skubbe politikerleden i negativ retning, synd for Danmark? For idéen med Folkemødet er faktisk fantastisk, men lige nu kun for de få som har økonomisk mulighed og helbredsmæssige kræfter
 for at deltage.
 
Vi har lånt artikelbilledet fra et sted på Facebook, og det illustrerer godt hvordan de enkelte ser Folkemødet.
Udgivet i Redaktørens blog

HANDICAPPORTAL.DK

HANDICAPBARN.DK

HANDICAPFORHOLD.DK

FERIE-FRITID

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst