Kristian Hegaard, der er valgt ind for Radikale Venstre i Fredensborg, sidder noget forundret tilbage. Han blev for nyligt erklæret inhabil af de andre i Social- og seniorudvalget, hvor kun han og et medlem fra Enhedslisten stemte for hans habilitet, men medlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti stemte for at han var inhabil til at skulle diskutere handicapbesparelser, da han selv er bruger på området. Kristian lider af en knoglesygdom, der gør at han sidder i kørestol og er bruger af handicapydelser.

"Til kommunelvalget er der mange som har stemt på mig som repræsentant for blandt andet for sport og handicap" fortæller Kristian til HandicapPortal.dk. De håber, at jeg som repræsentant kan være med til at gode en forskel, fortæller han videre.

Forhandlingerne om handicapbesparelser for et tocifre millionbeløb foregår nu mens Hegaard sidder udenfor døren. Han finder at det er meget vigtigt, at der også er en med i forhandlingerne som kan tale med om emnet og har erfaringer med området, når der skal forhandles. 

I første omgang er sagen om inhabilitet sendt til Tilsynsrådet, hvor der kan gå fra 2 uger til 2 måneder før der ligger en afgørelse. Hvis sagen går ham imod så er han parat til at bringe sagen for FN har han udtalt .

Mennesker med handicap er en gevinst at have i et byråd

En af de mest aktive i Folketinget omkring social spørgsmål nemlig socialordfører for Dansk Folkeparti Karina Adsbøl udtaler til HandicapPortal.dk "Jeg kender ikke hele sagen til bunds, men ved, at det er en beslutning et flertal af byrådet har truffet. Jeg mener overordnet og generelt, at mennesker med handicap er en gevinst at have i et byråd, da de har masser af erfaringer med og kan bruge det i deres byrådsarbejde, hvis det er reglerne der er svære at tolke, så mener jeg, at vi skal have set reglerne efter i sømmene, jeg afventer spændt afgørelsen, og vil få ministeren til at redegøre for, hvornår der er tale om inhabilitet i sådanne sager.

HandicapPortal.dk forsøger også at få kommentarer fra de medlemmer af Socialudvalget i Fredensborg kommune som mente at Kristian Hegaard er inhabil.

mandag, 30 marts 2015 14:02

Hvor går grænsen for at blive inhabil?

Et udvalg i Fredensborg kommune har erklæret en ung jurastudrende som inhabil. Årsag? Han sidder i kørestol, og man skal diskutere nedskæringer på handicapområdet, og man mener at han ikke kan diskutere uden at han vil påvirke sin egen situation. 

Vores blogger har lavet en god blog om emnet som du kan læse her 

mandag, 30 marts 2015 13:39

Inhabil pga handicap? Eller??

I Fredensborg kommune sidder en ung mand. Jurastuderende og med en bachelor bag sig, omhandlende inhabilitet. Dette tænker enhver vel er et godt grundlag for at sidde i et byråd. Han ved hvordan loven skal tolkes. Det der er specielt ved denne her unge mand er, at han har et handicap der gør, at han sidder i kørestol. I disse tider med ligestilling, handicap konventioner osv, ja der syntes det på ingen måder, at være et problem? Eller er det?!

Nu er det sådan at Fredensborg kommune har skulle behandle et besparelsesprojekt for og omkring handicappede. Og derfor er den unge mand med 5 stemmer mod 2, erklæret for inhabil pga sit personlige (synlige) handicap. Og han må derfor ikke være med i behandlingen af emnet. Det vurderes at han kan have en særlig personlig interesse i sagens udfald. Her sidder jeg som borger tilbage og tænker: " hvad sker der lige her!"

Hvis man er inhabil som kørestolsbruger ift handicapsager, hvornår er man så ikke det?

Hvad med byrådsmedlemmet som spiller golf. Der skal vedtages ny lokalplan for at golfbanen må udvides. Er man derved så inhabil? Det kan siges, man har en personlig interesse i udfaldet...

Hvad med læreren som arbejder med inklusionsbørn, og der skal vedtages nye regler for netop denne gruppe borgere, ift besparelser. Det kan siges, at læreren har en personlig i interesse i sagens udfald....

Hvad med den sportsaktive politiker, ift vedtagelsens støttemidler til idrætshaller osv? Uanset, så kan det have en personlig interesse for støttemidlernes endestation......

Hvad med folketingspolitikeren der skal stemme om højere løn eller pensionsordning? Vil salen så ikke skulle være tom???

Jeg bliver som borger noget overrasket over Fredensborg kommunes holdning til hvornår man er inhabil. Jeg ser det som en plus, at byrådsmedlemmet har erfaringen med det der skal behandles. Er det ikke det vi bla sætter vores kryds udfra?

Erfaring anser jeg ikke, som lig med at man ikke kan behandle problematikkerne proffesionelt. Jeg ser det som en mulighed for, at kunne uddybe på et højere plan overfor resten af medlemmerne. Og SELV blive klogere på andres holdning og oplevelser på området. Jeg håber - og tror måske naivt - det er udfra netop erfaring og interesseområder, at pladserne i de forskellige udvalg i byrådet besættes.

Nu sidder jeg så tilbage med den her erfaring rigere. Og tænker på det kommende folketingsvalg. Hvad skal jeg nu stemme udfra? Udfra det personlige engagement en politiker viser på og for "mit" område? Tør jeg det, for hvad nu hvis han/hun har et "handicap" som gør vedkommende bliver stemplet som inhabil pga uddannelse eller anden erfaring. Hvad så?

Det bliver ikke nemt...

Her link til Lorry, TV2.

http://www.tv2lorry.dk/artikel/260614

Udgivet i Elin's blog
fredag, 06 april 2012 08:19

235 borgere koster 700 mio.

Børn, unge og voksne med en kombination af sociale vanskeligheder, sindslidelser og andre handicap er et dyrt bekendtskab for kommunerne, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag. 235 borgere koster typisk samfundet mellem 2 og 4 mio. kr. om året hver, hvilket svarer til ca. 700 mio. kr. Enkelte er billigere, mens andre koster skatteyderne helt op til 8,5 mio. kr. om året.

 

Det viser en ny undersøgelse fra Socialministeriet, der har kortlagt omfanget af særlige foranstaltninger for borgere, der ikke kan indpasses i de eksisterende institutioner. Undersøgelsen sker på baggrund af, at Morgenavisen Jyllands-Posten tidligere på året kunne fortælle om en enkelt sindslidende og voldelig person, der kostede Kalundborg Kommune 7,3 mio. kr. om året at passe.

 

Undersøgelsen viser, at der både er penge at spare samt bedre behandling, hvis disse borgere samles i større enheder med fire-fem personer. "Vi skal væk fra enkeltmandsprojekter, der minder for meget om opbevaring og samtidig er alt for dyre. Her er meget at hente, både når det gælder økonomi og bedre kvalitet," siger socialminister Benedikte Kiær (K).

 

Læs mere og deltag i debatten her >>

Kilde: Nyt om ADHD40, 2010

Udgivet i Nyheder generelt
søndag, 26 maj 2013 08:50

Kommunernes spekulationer bør stoppes

”Politikerne er nødt til at standse kommunernes åbenlyse spekulation i lovbrud, dels ved at fjerne incitamentet for dem, dels ved at iværksætte sanktioner over for de ansvarlige i kommunerne. Det er ikke tilstrækkeligt, at socialministeren kun erklærer sin tillid til, at kommunerne overholder reglerne, for nogle kommuner gør sig ikke fortjent til den tillid."

Sådan lød meldingen fra Muskelsvindfondens formand Evald Krog på foreningens landsmøde i Korsør i weekenden med henvisning til, at foreningen oplever, at kommunerne taber flere og flere ankesager i Det Sociale Nævn og i Ankestyrelsen. Et udtryk for, at kommunerne har travlt med at gennemføre forringelser af vilkårene for borgere med et handicap.

Muskelsvindfonden oplever dertil, at de tabte ankesager efterfølgende kan få konsekvenser for de borgere, der har klaget bl.a. som chikane i form af langtrukne sagsbehandlingsforløb i forbindelse med nye ansøgninger.
”Vi vil ikke finde os i, at kommuner chikanerer vore medlemmer. Eller for den sags skyld chikanerer mennesker med et handicap. Eller i det hele taget generer borgere, der har brug for hjælp. Så får de kam til deres hår,” sagde Muskelsvindfondens formand Evald Krog den 25. maj 2013.

Omkring 300 medlemmer, hjælpere og frivillige var samlet i Storebæltshallen og på Muskelsvindfondens feriecenter i Korsør, Musholm Bugt Feriecenter. Muskelsvindfondens formand Evald Krog blev genvalgt på den ordinære
generalforsamling. Der var også genvalg til næsteformand Janne Sander.

Udgivet i Dagens historie

Fyraftensmøder: I januar og februar 2013 inviterer Socialstyrelsen til fyraftensmøder om ledsageordningen for børn og unge mellem 12 og 18 år med handicap. Møderne finder sted fem steder i landet, og det er gratis at deltage.

LedsageordningEr du kommende bruger, forældre til en bruger, kunne du tænke dig at være ledsager, eller har du på anden måde faglig eller personlig interesse for ledsageordningen for børn og unge mellem 12 og 18 år med fysiske eller psykiske handicap? Så er det relevant for dig at være med til Socialstyrelsens møder, der informerer om ordningen.

Ungdomsliv på lige fod med andre unge
Ordningen skal medvirke til, at børn og unge med funktionsnedsættelser får bedre muligheder for at leve et ungdomsliv på lige fod med andre børn og unge og bliver mere uafhængige af hjælp fra deres forældre. Fx i forhold til at gå til fritidsaktiviteter, ud at shoppe eller i biografen uden at forældrene er med.

På møderne kan du høre mere om ordningen og få et indblik i de mange gode erfaringer fra brugere og ledsagere. Du vil få lejlighed til at tale med brugere, ledsagere, kommunale sagsbehandlere samt repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer.

Fyraftensmøderne finder sted den:


Mere om ledsageordningen på socialstyrelsen.dk

Udgivet i Kurser og møder
fredag, 06 april 2012 08:19

235 borgere koster 700 mio.

Børn, unge og voksne med en kombination af sociale vanskeligheder, sindslidelser og andre handicap er et dyrt bekendtskab for kommunerne, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag. 235 borgere koster typisk samfundet mellem 2 og 4 mio. kr. om året hver, hvilket svarer til ca. 700 mio. kr. Enkelte er billigere, mens andre koster skatteyderne helt op til 8,5 mio. kr. om året.

 

Det viser en ny undersøgelse fra Socialministeriet, der har kortlagt omfanget af særlige foranstaltninger for borgere, der ikke kan indpasses i de eksisterende institutioner. Undersøgelsen sker på baggrund af, at Morgenavisen Jyllands-Posten tidligere på året kunne fortælle om en enkelt sindslidende og voldelig person, der kostede Kalundborg Kommune 7,3 mio. kr. om året at passe.

 

Undersøgelsen viser, at der både er penge at spare samt bedre behandling, hvis disse borgere samles i større enheder med fire-fem personer. "Vi skal væk fra enkeltmandsprojekter, der minder for meget om opbevaring og samtidig er alt for dyre. Her er meget at hente, både når det gælder økonomi og bedre kvalitet," siger socialminister Benedikte Kiær (K).

 

Læs mere og deltag i debatten her >>

Kilde: Nyt om ADHD40, 2010

Udgivet i Nyheder generelt
søndag, 26 maj 2013 08:50

Kommunernes spekulationer bør stoppes

”Politikerne er nødt til at standse kommunernes åbenlyse spekulation i lovbrud, dels ved at fjerne incitamentet for dem, dels ved at iværksætte sanktioner over for de ansvarlige i kommunerne. Det er ikke tilstrækkeligt, at socialministeren kun erklærer sin tillid til, at kommunerne overholder reglerne, for nogle kommuner gør sig ikke fortjent til den tillid."

Sådan lød meldingen fra Muskelsvindfondens formand Evald Krog på foreningens landsmøde i Korsør i weekenden med henvisning til, at foreningen oplever, at kommunerne taber flere og flere ankesager i Det Sociale Nævn og i Ankestyrelsen. Et udtryk for, at kommunerne har travlt med at gennemføre forringelser af vilkårene for borgere med et handicap.

Muskelsvindfonden oplever dertil, at de tabte ankesager efterfølgende kan få konsekvenser for de borgere, der har klaget bl.a. som chikane i form af langtrukne sagsbehandlingsforløb i forbindelse med nye ansøgninger.
”Vi vil ikke finde os i, at kommuner chikanerer vore medlemmer. Eller for den sags skyld chikanerer mennesker med et handicap. Eller i det hele taget generer borgere, der har brug for hjælp. Så får de kam til deres hår,” sagde Muskelsvindfondens formand Evald Krog den 25. maj 2013.

Omkring 300 medlemmer, hjælpere og frivillige var samlet i Storebæltshallen og på Muskelsvindfondens feriecenter i Korsør, Musholm Bugt Feriecenter. Muskelsvindfondens formand Evald Krog blev genvalgt på den ordinære
generalforsamling. Der var også genvalg til næsteformand Janne Sander.

Udgivet i Dagens historie

Fyraftensmøder: I januar og februar 2013 inviterer Socialstyrelsen til fyraftensmøder om ledsageordningen for børn og unge mellem 12 og 18 år med handicap. Møderne finder sted fem steder i landet, og det er gratis at deltage.

LedsageordningEr du kommende bruger, forældre til en bruger, kunne du tænke dig at være ledsager, eller har du på anden måde faglig eller personlig interesse for ledsageordningen for børn og unge mellem 12 og 18 år med fysiske eller psykiske handicap? Så er det relevant for dig at være med til Socialstyrelsens møder, der informerer om ordningen.

Ungdomsliv på lige fod med andre unge
Ordningen skal medvirke til, at børn og unge med funktionsnedsættelser får bedre muligheder for at leve et ungdomsliv på lige fod med andre børn og unge og bliver mere uafhængige af hjælp fra deres forældre. Fx i forhold til at gå til fritidsaktiviteter, ud at shoppe eller i biografen uden at forældrene er med.

På møderne kan du høre mere om ordningen og få et indblik i de mange gode erfaringer fra brugere og ledsagere. Du vil få lejlighed til at tale med brugere, ledsagere, kommunale sagsbehandlere samt repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer.

Fyraftensmøderne finder sted den:


Mere om ledsageordningen på socialstyrelsen.dk

Udgivet i Kurser og møder

HANDICAPPORTAL.DK

HANDICAPBARN.DK

HANDICAPFORHOLD.DK

FERIE-FRITID

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst