lørdag, 18 juni 2016 06:36

Er FOLKEMØDET falsk varebetegnelse?

I disse dage afholdes det der må være med falsk varebetegnelse FOLKEMØDET på Bornholm. Det foregår hvert år på Bornholm.

Idéen med at politikerne møder folket er faktisk en fantastisk idé, men når det kommer til at foregå samme sted hvert eneste år, hvor mange afskæres fra at komme, så må varebetegnelsen for mødet kunne betegnes for falsk. I stedet for burde varebetegnelsen, hvis det altid skal foregå på Bornholm være Bornholmermødet.

Seneste har Avisen.dk haft lavet en undersøgelse om hvorfra deltagerne kommer. Region Nordjylland deltager med så at sige nærmest et rundt nul, Region Syddanmark deltager kun med 0,5% af regionens indbyggere.
 

Kan man så kalde det FOLKEMØDET, når så store dele af Danmark ikke deltager i dette møde?

Hvis Avisen.dk så også havde kikket på folk med specielle behov, så også gerne vil møde politikerne med de udfordringer som i disse tider skaber hovedbrud hos mange handicappede og deres familier, så ville deltagerantallet havde vist endnu lavere deltagerrate.
 
Det får os på redaktionen til at spørge "Tør politikerne ikke møde den persongruppe, som har mange udfordringer, grundet de mange nedskæringer og forringelser, som vi ser nærmest hele tiden?" 
 
Grundet de mange nedskæringer er der mange handicappede, som ikke har råd eller kræfter til at tage afsted fra deres hjem flere dage i træk. En del har ikke mulighed for at ligge i telte som følge af deres specielle behov og handicap, men afskæres fra at deltage, da der er relativt få sengepladser at få, så disse pladser bliver hurtigt optaget eller ikke til at betale for en handicappet, der ikke får tilskud andre steder fra til at deltage, kan vi skal samfund være det bekendt, når også FOLKEMØDET bliver finansieret med tilskud fra det offentlige?
 
Der tales meget om integration af borgerne, så alle kommer med, men har man også tænkt på, at der er personer, som ikke kan klare at være afsted flere dage i træk. Dansk Erhverv har haft et arrangement under Folkemødet, hvor man diskuterede hvornår man får flere ind på arbejdsmarkedet. Guldkornene har måske været hjemme hos nogle af de handicappede, som ikke kunne tage afsted flere dage i træk og ligge på en sovepose i et telt.
 
På HandicapPortal.dk ser vi meget tit, at befolkningsgruppen med specielle behov, glemmes når der skal træffes afgørelser og diskuteres i den almene debat og arrangementer. Derfor er det eksklusion af disse borgere, når arrangeøerne ikke indtænker dette i planlægningen, som eksempel med Dansk Erhverv's temamøde om beskæftigelse/arbejdsmarked med titlen "mangel på arbejdskræft - eller ledige hænder?". Til dette temamøde, har man hverken haft tegnsprogstolk eller teleslynge, og dermed udelukker man en persongruppe med disse specielle behov.

Skubber Folkemødet politikerleden i negativ retning?

Som det er nu, hvor det kun foregår på BORNHOLM, så er det kun politikerne og hovedsagligt dem som får deres deltagelse dækket af organisationer, der deltager. Når det er det, så er det falsk varebetegnelse at kalde det FOLKEMØDET, men burde i stedet for hedde BORNHOLMERMØDET eller ORGANISATIONSMØDET.
 
Når politikerne er med på, kun at placere det såkaldte Folkemøde på Bornholm, hvor det hovedsagligt kun er organisationsfolk og politikere, som hører på hinanden, så er politikerne desværre med til at skubbe til den voksende politikerlede, hvor afstanden mellem den enkelte borger og politikerne vokser. På sigt kan dette skabe uro, når dem der ikke har mulighed, bliver holdt udenfor, hvilket ikke er godt for samfundet som helhed. Det er ikke alle som er medlem af en sygdomsprganisation eller hvor de er, men ikke har mulighed for at deltage som organisationsrepræsentant. Som vi ser i handicapdebatten, så er der mange med specielle behov, hvor de har forskellige former for handicaps, at de gerne vil deltage med deres meninger hvis det er muligt. Flere politikere efterlyser nye idéer på hvordan man løser de forskellige udfordringer som Danmark står overfor, men når organisationerne at opfange alle de nye tanker fra medlemmerne så de kan formidle disse videre til politikerne.
 
Desuden køres de små organisationer, som ikke har råd til at sende folk til Folkemødet kørt ud på et sidespor, når de ikke kan diskutere forskellige emner med de politikere, som deltager i Folkemødet.

Derfor står vi med et ubesvaret spørgsmål, hvornår vågner de ansvarlige politikere op, som bestemmer at Folkemødet kun skal være på Bornholm i stedet for at sende det rundt i Danmark - de er med til at skubbe politikerleden i negativ retning, synd for Danmark? For idéen med Folkemødet er faktisk fantastisk, men lige nu kun for de få som har økonomisk mulighed og helbredsmæssige kræfter
 for at deltage.
 
Vi har lånt artikelbilledet fra et sted på Facebook, og det illustrerer godt hvordan de enkelte ser Folkemødet.
Udgivet i Redaktørens blog

(Nu med FLERE BILLEDER som dokumentation, red.)

I forbindelse med et besøg i Kolding Storcenter havde vores familie besluttet, at vi skulle gå i Bilka Koldings Bistro for at spise. Her plejer man at kunne få vand til maden, hvilket er vigtigt for børn som ikke kan tåle for mange sukkerstoffer. I fik vi et chok - BIlka har helt sløjfet deres vand til maden, som altid har været muligt.

 Når man har et barn, der hele tiden skal have en balance i deres sukkerindtagelsesforbrug, så er det ikke godt at få alt for meget sukkerholdige væsker som sodavand, sluchice og lignende som vi ellers blev tvunget til hvis vi ville have noget at drikke til. 

Da vi skulle hente vores ganske normale mad vi havde bestilt, der var to børneburger og den uges ret, som tog over ½ time at lave, spurgte vi på redaktionen hvorfor man har fjernet vandet. Medarbejderen som stod ved kassen, fortalte lige ud, at det var fordi de skulle tjene noget mere, da de ikke tjente nok på maden, og vi skulle bare købe noget sluchice og sodavand, sagde hun. 

Herefter spurgte vi hvorfor de havde gjort det, når der er personer som ikke kan tåle alle de sukkerstoffer og andet der er i sluchice og sodavand. Svaret var ikke ventet fra medarbejderens side "Jeg er sgu da ligeglad med de handicappede og hvad de ikke kan tåle, det rager mig......" og vendte derefter ryggen til redaktøren og gik. 

Nogle personer der får et for højt sukkerindhold, kan blive urolige og 

I forbindelse med at vi sidder og spiser vores bestilte mad, så kom vi i snak med et par ved siden af. Det var en bedstemor, som har både et barnebarn med autisme og et barnebarn med ADHD. Da vi talte omkring dette med sukkerindtagelse og regulering af dette, fortalte hun at det kendte hun alt til grundet hendes børnebørn. Hun udtalte også, at det er noget værre svinderi af Bilka's ledelse, at man gør sådant overfor handicappede og andre som ikke kan tåle sodavand og sluchice, grundet det sukkerindhold der er i dette.

Bilka ikke troværdig med deres handicappolitik

Dette udsagn "Jeg er sgu da ligeglad med de handicappede og hvad de ikke kan tåle, det rager mig......" viser tydeligt at det er den egentlige holding fra Bilka's side til handicappede, og dem er man ligeglad med.

Det skal ses i sammenhæng med at Bilka Kolding har bygget om, og det er ikke gjort mere handicapvenligt. Den nuværende handicaptoilet er samtidig et puslerum, som det ikke kun er toilet til personer med handicap. Handicaptoilettet er meget lille, så en kørestolsbruger har svært sammen med en hjælper at bruge det.

Samtidig har man flyttet rundt på nærmest alt og for kørestolsbrugere er det ikke blevet nemmere at komme rundt med de og kasselinierne er slet ikke blevet forbedret for kørestolsbrugere til at komme igennem, ligesom orienterinsskiltningen ikke er i orden i butikken.

Bemærk hvordan der står vare i kasselinien der er beregnet til kørestolsbrugere ved kasselinie 1.

Handicapmæssigt er det en ommer, og det kan undre, at Dansk Supermarked ikke har haft noget med handicapmæssig erfaring med i indretningen af deres nye set-up af Bilka Kolding. Her bringer vi nogle fotos som illustrerer de problemstillinger vi fremfører. 

Glemt om det er handicapvenligt ved store omrokering

Det koster meget store beløb at omrokere som Bilka Kolding har gjort, og derfor er det et godt spørgsmål, hvorfor har man ikke rådført sig med en indretningskonsulent, hvor der har været fokus på om det også er handicapvenlig indretning, når man samtidig vil profilere sig med at man fra Bilka's side er meget rummelig. Den nye indretning er ikke rummelig, da den ikke har taget hensyn til folks specielle fysiske behov for at kunne handle.

Desuden er prisskiltene blevet elektroniske, så de er svære for mennesker med synshandicap eller folk der sidder i kørestol, at læse prisskilte der sidder et stykke oppe på reolen. Eksempelvis kan tages denne kølemonter, hvor prisskiltene sidder helt over bagved, så de er meget svære at læse.

Social anlagt når man "glemmer" handicapvenlighed?

Bilka Kolding har tidligere gået ud med at man er meget socialt anlagt med forståelse for handicappede hvor man ansatte en del mennesker med fysisk/psykisk handicap - hvilket ikke er troværdigt set i forhold til at man har indrettet uden handicaphensyn og har medarbejdere der er ligeglade med handicappede, og det skal tilføjes at hun også var ligeglad med at der kommer denne artikel på HandicapPortal.dk 

 Hvordan tænker man fra Bilka Kolding's ledelse af kørestolsbrugere der selv er ude at handle kan både kunne læse pris og tage vare ned fra disse kølemontere? Først skal der åbnes en dør og dernæst række ud efter en ting der står oppe. Det er meget besværligt for en kørestolsbruger eller en gangbesværet, som ikke har fysisk mulighed for at løfte armen så højt.

 

 

 

Der er endnu værre tilfælde af indretning, som gør det endda meget sværere for kørestolsbrugere og andre med fysiske handicaps der skal række først ind over køledisk, for derefter at åbne en dør. Som kørestolsbruger kan dette ikke lade sig gøre. Her er det hellere ikke muligt for såvel kørestolsbrugere og svagsseende at kunne aflæse prisskiltene, og især meget svær i de øverste frosthylder i monteren.

Dette eksemplet er også fra Bilka Kolding. 

Udgivet i Dagens historie

I de sidste fire år, 1 432 børn i Sverige beskrevet som forgiftet af narkotika klassificeret psykostimulerende (Ritalin, Concerta) i samtale med Giftinformationscentralen (GIC).Dette vedrører ikke den nationale Board, som med sine nye retningslinjer for behandling vil sikre, at endnu flere børn går samme skæbne i løbet af 2015.

Nogle gange skal du tvinger udtrykket "kriminel uagtsomhed" anvendes. Hvilket i bestyrelsens handlinger i forhold til alle de børn, der er blevet anmeldt, at forgiftet af narkotika klassificeret psykostimulerende i de sidste par år.

Det har bevidst fravalgt, vendte det blinde øje, at de forgiftede børnene i deres undersøgelse af de skadelige virkninger af ADHD-lægemidler. Du tør ikke kigge i den retning. Der var et telefonopkald til at kontrollere de oplysninger, efterfulgt af en beslutning om at dette truede de foreslåede retningslinjer, og derfor ville være udelukket fra enhver form for undersøgelse.

Derfor kan vi ingen steder i National Board of psykiatriske eksperters viden om retorik "(undersøgelse) læst noget om 1432 børn. Vi kan ikke læse antallet af børn i 2014 til GIC beskrevet som forgiftet af narkotika klassificeret psykostimulerende, var på sit højeste niveau nogensinde - 389 børn.

10 år siden, fire fængselsbetjente sin kaffe snøret med narkotika klassificeres psykostimulerende i et fængsel. En af dem følte så slemt, at han gik ind hospitalet. Det var en legitim medieopmærksomhed, fagforeningen kaldte det "en forfærdelig krænkelse," personalet fik "støtte og bistand", er det dannede en krise gruppe, administrationen fængsel ville underrette politiet handling.

Når 389 børn under et år - ti år senere - beskrevet som forgiftet af de samme typer af narkotika dække over National Board oplysninger. Og repræsentanter for medierne i løbet af tidsperioden bliver så hjernevasket af den vildledende budskab, at "medicin" som Ritalin og Concerta, for børn mærket som ADHD, er, at "insulin for diabetes,", som du ikke forstår, hvad det handler om.

Ikke engang det faktum, at 123 af disse børn (i alderen 10-19) er klassificeret som tilfælde af "selvmordsforsøg eller overdosering af andre selvdestruktiv formål" - hvor mange af dem gik med ambulance til skadestuen - har været ansvarlige myndigheder, eller "vagthund" medier at reagere.

"Og vi af MMK spekulerer på, hvor alle dem, der vil stå op for børns rettigheder gået." slutter Den internationale vejleder i psykiatri for Menneskerettigheder deres nylig udsendte pressemeddelelse.

HANDICAPPORTAL.DK

HANDICAPBARN.DK

HANDICAPFORHOLD.DK

FERIE-FRITID

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst