af Kasper Nielsen, journalist sundhedsområet

af Kasper Nielsen, journalist sundhedsområet

onsdag, 09 marts 2016 20:11

Glyphosat licensen fornys ikke i EU

Nationale eksperter på EU-Kommissions plan har netop i går den 08. marts 2016 stemt for at sætte en fornyelse af Monsanto's EUlicens for sprøjtemidlet i bero. 

EU Licensen af verdens mest anvendte ukrudtsmiddel udløber den 30. juni 2016 og bliver dermed ikke fornyet i denne omgang, da den er sendt til sidespark indtil 2018. Kommissionen havde forsøgt at få grønt lys fra de natiionale eksperter for at forny licens, trods at der er videnskabelig dokumentation for, at glyphosat er en alvorlig trussel mod vores sundhed og miljø (1). Det skriver Greenpeace i en udsendt pressemeddelelse. 

Flere landes nationale eksperter udtrykte bekymring over advarsler om cancer, som Verdenssundhedsorganisationen WHO har kommet med vurderinger af (2). Derfor er Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) gået igang med at undersøge de bredere sundhedsmæssige effekter af glyphosat (3) efter at WHO er kommet med advarslerne om sundhedsmæssige årsager. Denne proces vil først blive afsluttet i afslutningen af 2017, hvorefter de nationale eksperter skal kikke på de resultater som ECHA's undersøgelse fremkommer med. 

Det er en sejr for folkesundheden, at man ikke fornyer EU-licensen af glyphosat bedre kendt som RoundUP, når der rettes mistanke om at det kan betyde sundhedsmæssige indvirkning på folk. Hvis ECHA finder, at glyphosat kan forårsage cancer, forstyrre reproduktion eller beskadige hormonsystemet, så er det ikke længere lovligt at sælge iføleg EU-retten.

Franziska Achterberg, Greenpeace's EU fødevarepolitik direktør udtaler "Farende ved at udstede en ny licens nu, uden at vente på en evaluering af Europas kemiske agentur, ville være som skyde uden at kontrollere dit udstyr først. Så længe der er modstridende videnskabelig rådgivning, bør glyphosat ikke være godkendt til brug i EU. Og lande ville være bedre rådes til at undvære det. "

Derfor bliver det interessant at se hvilke resultater, som ECHA finder. Forstyrer glyphosat hormonsystemet og hvad med genmutationer, påvirkes de også af de skader som Glyphosat kan medføre eller medfører Glyphosat ingen skader. Det bliver spændende at følge udviklingen.

Også i Danmark er der kritiske røster om brugen af glyphosat. Danmarks Naturfredningsforening har været ude med en pressemeddelelse, hvor de blandt andet skriver "I forbindelse med, at WHO har noteret, at glyphosat sandsynligvis kan give mennesker lymfekræft, udtalte ekspert i miljømedicin, professor Philippe Grandjean på Syddansk Universitet til TV2: - Vi ved, at glyphosat virker kræftfremkaldende hos andre pattedyr, men det er ikke påvist hos mennesker. Det skyldes, at virkningerne ikke er undersøgt grundigt nok på mennesker endnu. Men når vi kan se, at andre pattedyr får kræft af glyphosat, må vi formode, at mennesker der eksponeres for stoffet også kan udvikle kræft."

Faktisk mener eksperten i miljømedicin, at RoundUp skal bortskaffes som farligt affald. Pesticider har ofte vist sig farligere end vi troede, og han mener ikke at det hører hjemme i private hjem, skriver DN på deres webside.

Danmark bør naturligvis ikke stemme for at godkende et giftstof, før det er afklaret, om stoffet er kræftfremkaldende. Der har staten en pligt til at beskytte både miljøet og mennesker, og det er godt at se, at andre lande tager det ansvar på sig og går foran, siger Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i DN. "Vi står fast på, at enhver mistanke til, at glyphosat kan være kræftfremkaldende for mennesker, skal kunne afvises gennem celleforsøg, før godkendelsen igen kan fornys" siger Rikke Lundsgaard til DN.dk

 

Bemærkninger:

[1] Førende forskere konkluderede for nylig, at " lovgivningsmæssige skøn over tolerable daglige indtag for glyphosat i USA og EU er baseret på forældede videnskab ". De har også understreget behovet for yderligere undersøgelse af, om glyphosat kan have forstyrrende virkninger på den menneskelige hormonsystem, og bemærkede, at der er mange miljømæssige problemer forbundet med det: http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016 -0117-0

[2] Efter WHOs kræftforskning agentur (IARC) advarsel for glyphosat ( http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf ), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) sagde i november 2015 om, at der ikke var nogen videnskabelige beviser for en cancer link (www.efsa.europa.eu/en/press/news/151112 ). Ninety-seks uafhængige forskere, herunder flere af de involverede i WHOs kræft revision, smækkede vurderingen EFSA som " ikke understøttes af beviser ": http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/Prof_Portier_letter. pdf .

[3] ECHA vil evaluere carcinogenicitet, kimcellemutagenicitet og reproduktiv toxicity:http://echa.europa.eu/registry-current-classification-and-labelling-intentions/-/substance-rev/10121/term

Sundhedsdata er blevet big business - så enkelt kan det efterhånden beskrives, da køb af firmaer som håndterer sundhedsdata handles i miadollarklassen. 

IT-koncernen IBM, der ellers er kendt for sine computere, har etableret en forretningsenhed indenfor sundhedsdata, som de kalder Watson Health. Gennem dette forretningsdivision har IBM netop gennemført sin fjerde handel indenfor sundhedsdata. Med det fjerde opkøb har IBM aftalt at købe Truven Health Analytics for ikke mindre end 2,6 miliarder dollars (lige knapt 17,5 mia Dkr), og købet er det fjerde opkøb på blot mindre end et år. Det skriver BlombergBusiness.

Truven  Health Analytics håndterer og analyserer sundhedsdata, der er genereret af sundhedsindustrien, og har mere end 8.500 klienter, som omfatter både hospitaler, forsikringsselskaber og offentlige institutioner.

Watson Health skal vende de sidste knapt 4 års faldende salg hos IBM, og selskabet investerer voldsomt i Watson Health divisionen. Watspm er IBM's samling af kunstig-intelligens teknologier, som bruges til at fortolke datamønstre, hvor programmet også kan analyserer og forudsige datamønstre udfra indhøstede data.

"De fleste af de data i sundhedsvæsenet er i forskellige databaser," Deborah DiSanzo, general manager hos IBM Watson Sundhed, sagde i et interview. Truven teknologien indeholder sundhedsdata fra omkring 215 milioner mennesker, og når disse data bliver integreret med øvrige data IBM har fra Flet Healthcare, Explorys og Phytel så har man sammenlagt sundhedsdata fra godt 300 milioner mennesker.

Store opkøb tidligere

Så sent som i august 2015 var IBM også ude med den store pengepung for at opkøbe teknologi og sundhedsdata. Her købte IBM Flet Healthcare for 1 milliarder dollars (ca 6,7 mia dkr), der skal indarbejde den medicinske virksomheds billedbehandlingstyringsplatform med Watson Health's dataanalyseværktøj.

Watson er blevet testet på eksisterende medicinske platforme og indeholder også apoteksalgsdata for at se om nogen tendenser opstår.

Watson-divisionen i partnerskab med CVS med uhyggelige konsekvenser

I sommeren 2015 offentliggjorde IBM at deres Watson-division havde indgået partnerskab med CVS Heath Corp, hvor denne bruger Watson analyseteknologi til at forsøge at hjælpe kunderne bedre sundhedspleje. Målet er at forudsige, hvilke individer, der er i risiko for faldende sundhed og tilskynde patienter til at holde sig til de medicinske produkter.

Det er derfor med stor sandsynlighed at medicinalindustrien har stor interesse i at få så mange sundhedsdata frem som muligt, og i forbindelse med at der kan udvikles nye medicinske produkter. 

Ifølge de oplysninger som BlombergBusiness kommer med, så skal brugen af Watson-teknologien være en udvidelse af CVS's bestræbelser på at analyse de megadata om kundernes recepter og medicinske baggrunde, som systemerne indeholder af sundhedsdata, så medicinalfirmaet skal bruge oplysningerne til sådanne formål som at kontakte patientens læge, hvis denne ikke bruger sin recept.

Hvis BlombergBusiness's oplysninger står til trone, så er det uhyggelige konsekvenser, som indhentningen af sundhedsdata vil medføre. Man anfører fra CVS Health Care, at det er for at hjælpe folk, så de ikke bliver mere syge.

Et andet scenarie som også kan tænkes er brugen af sundhedsdata hos forsikringsselskaber, som IBM har oplyst også bruger deres sundhedsdata. 

I Danmark arbejdes der også på indhentning af sundhedsdata

Sundhedsdata er også blevet hentet tidligere fra borgerne. Hvem husker ikke balladen om DAMD, hvor man indsamlede de praktiserende lægers notater ind. Herudover indsamler det store projekt Skolesundhed.dk sundhedsdata fra skolebørn og deres familier. Data som på sigt kan sælges for store summer ligesom i USA, er det det danske befolkning ønsker at deres sundhedsdata skal blive en handelsvare på ligefod med andre ting?

Brugere af Apple produkter også ramt af indhentning af sundhedsdata

Apple inc er gået sammen med IBM, medicingiganten Johnson & Johnson samt Medtronic Plc om at skabe en teknologi, som vil gøre det lettere sundhedsvirksomheder blandt andet medicinalfirmaer om at analysere patientdata. Sammen vil de skabe en forretningsendhed med mindst 2.000 specialister, har IBM offentliggjort i en erklæring om projektet.

Apple har været en af de virksomheder, der lader forbrugerne indsamle wellness data via den nye SmartWatch og iPhone og iPad med sin HealthKit sundheds- og fitness-overvågningssystem.

Data fra Apple's HealthKit vil sundhedsdata køre direkte over på Watson Health Cloud. Via Apple ResearchKit vil medicinske forskere tilmelde brugere som samtykker til Watson Health Cloud systemet.

Store pengebeløb på spil

Det er ikke alene IBM som anvender store summer på indhentning af sundhedsdata. USA's præsident Barack Obama har bedt Kongressen om en svimmelende sum på 215 millioner dollars til at skabe en sundhedsdatabank hvor genetiske og sundhedsdata skal bruges til at udvikle pesonlig medicin.

HANDICAPPORTAL.DK

HANDICAPBARN.DK

HANDICAPFORHOLD.DK

FERIE-FRITID

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst